Opstaan voor je brother of sister moet je durven!

Sidi Amin voor het onderwijs

Bent u professioneel betrokken in het onderwijs of bij de overheid? Merkt u in de praktijk dat kwetsbare jongeren worden geconfronteerd met misdaad of discriminatie? Dan maakt het Sidi Amin-project deze taboe onderwerpen bespreekbaar.

De kracht van Sidi Amin is zijn oprechte interesse in de scholieren. Zijn drijfveer is de ethiek en het bewustzijn van jongeren te stimuleren en versterken. Op een natuurlijke wijze verbindt hij zich met de klas. Van hieruit snijdt hij onderwerpen aan waar jongeren anders lastig over praten.

Workshops door input jongeren

Het Sidi Amin-programma kent een variant voor de basisschool (bovenbouw) en voor het voorbereidend beroepsonderwijs. Dit project is geschikt voor kinderen in een kwetsbare positie tussen de 10 en 16 jaar.

Tijdens de interactieve workshops van Sidi Amin is de input vanuit de klas leidend. Iedere ontmoeting met de markante verhalenverteller uit de Sahara is anders. Juist een mensgerichte aanpak – maatwerk- is cruciaal om het programma te laten slagen.

Hoe laat je kwetsbare jongeren kritisch nadenken?

Maar de rode draad van de sessies is de spiegel die hij voorhoudt. Sidi Amin stimuleert leerlingen kritischer na te denken over zaken als:

  • Geweld
  • Discriminatie
  • Eerwraak
  • Drugs- of vrouwenhandel

Wat is de verantwoordelijkheid van leerlingen?

Sidi Amin maakt kinderen bewust van hun rol en positie in de samenleving. Welke verantwoordelijkheid nemen jongeren om hun omgeving veiliger en socialer te maken?

Durven zij bijvoorbeeld hun klasgenoten aan te spreken op fout gedrag? Durven zij op te staan, wanneer zij iets opmerken als: diefstal, geweld, uitbuiting, of discriminatie?

Uiteraard betrekt Sidi Amin de ouders in dit proces. Dat gebeurt in latere fases van het project.

Voor meer informatie en/of boekingen?